Καρδιολογία: Θεραπείες

Στεφανιαία αγγειοπλαστική και stents

Η στεφανιαία αγγειοπλαστική, που ονομάζεται επίσης διαδερμική στεφανιαία επέμβαση, είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα

Καρδιακή Κατάλυση

Η καρδιακή κατάλυση χρησιμοποιεί θερμότητα ή ψυχρή ενέργεια για να δημιουργήσει μικροσκοπικές ουλές στην καρδιά σας για να εμποδίσει τα μη