Καρδιολογία: Διαγνωστικές Εξετάσεις σε ιατρείο

Εικόνα που περιέχει κείμενο, άτομο, υπολογιστής Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex)

Πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να δημιουργήσει μια κινούμενη εικόνα της καρδιάς

Τεστ κοπώσεως

 Η δοκιμασία κοπώσεως ή τεστ κοπώσεως ή Stress test είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση, που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της 

Στεφανιαία εφεδρεία ροής

Τα τελευταία χρόνια είναι δυνατή με τη χρήση νεότερων τεχνικών υπερήχων η απεικόνιση τμημάτων των στεφανιαίων αγγείων σε πραγματικό χρόνο
Εικόνα που περιέχει κείμενο, εσωτερικό Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Ηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης

Η ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης είναι πλέον μια καθιερωμένη τεχνική στην κλινική καρδιολογία. Βοηθά στην εκτίμηση της περιοχικής και συνολικής

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ή καρδιογράφημα είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη, φθηνή εξέταση της δραστηριότητας της καρδιάς, με αρκετά καλή
Εικόνα που περιέχει κείμενο, εικόνα Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Δυναμική ηχοκαρδιογραφία (Stress echo)

Η δυναμική ηχοκαρδιογραφία ή Stress echo είναι μία από τις πιο σύγχρονες τεχνικές υπερήχων καρδιάς για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου

Tissue Synchronization Imaging

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι πάθηση που πλήττει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού (σύμφωνα με τις μελέτες πάσχει το 10-20% των ατόμων άνω των 80

Speckle Tracking Echocardiography

Στους τομείς της καρδιολογίας και της ιατρικής απεικόνισης, η ηχοκαρδιογραφία παρακολούθησης κηλίδων (Speckle Tracking Echocardiography)

Holter Ρυθμού

Πρόκειται για μία διαγνωστική συσκευή που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς επί 24 ώρες. Συγκεκριμένα 5 αυτοκόλλητα

Holter Πίεσης

Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει και καταγράφει επί 24 ώρες την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Αποτελείται από μια περιχειρίδα που