Καρδιολογία: Διαγνωστικές Εξετάσεις σε εργαστήρια απεικόνισης

Εικόνα που περιέχει εσωτερικό, τουαλέτα Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Μαγνητική Τομογραφία–MRI καρδιάς

Η καρδιακή μαγνητική τομογραφία (MRI) χρησιμοποιεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, ραδιοκύματα και έναν υπολογιστή για να παράγει λεπτομερείς εικόνες…
Εικόνα που περιέχει κείμενο, εσωτερικό, κλείσιμο Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) είναι μια εξέταση απεικόνισης που μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της μεταβολικής ή βιοχημικής λειτουργίας των ιστών…

Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου

Μια σάρωση υπολογιστικής τομογραφίας εκπομπής ενός φωτονίου (SPECT) επιτρέπει στον γιατρό σας να αναλύσει τη λειτουργία ορισμένων από τα εσωτερικά σας όργανα…

Αξονική Στεφανιογραφία

Η αξονική στεφανιαία αγγειογραφία (CCTA) είναι μια απεικονιστική εξέταση που εξετάζει τις αρτηρίες που παρέχουν αίμα στην καρδιά σας. Μπορεί να γίνει για τη διάγνωση της…