Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex)

Εικόνα που περιέχει κείμενο, άτομο, υπολογιστής Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Υπέρηχος Καρδιάς (Triplex)

Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex). Πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να δημιουργήσει μια κινούμενη εικόνα της καρδιάς. Η εικόνα αυτή είναι πολύ πιο λεπτομερής απ’ ότι μια απλή ακτινογραφία και δε συμπεριλαμβάνει την έκθεση σε ακτινοβολία. Ο υπερηχοκαρδιογράφος επιτρέπει στον ιατρό να έχει οπτική αντίληψη του καρδιακού παλμού και ποικίλων δομών της καρδιάς.

εξέταση Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex)

εξέταση Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex)

εξέταση Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex)

 

Opening Hours