Στεφανιαία εφεδρεία ροής

Στεφανιαία εφεδρεία ροής

Στεφανιαία εφεδρεία ροής – Coronary Flow velocity Reserve

Στεφανιαία εφεδρεία ροής - Coronary Flow velocity Reserve

Τα τελευταία χρόνια είναι δυνατή με τη χρήση νεότερων τεχνικών υπερήχων η απεικόνιση τμημάτων των στεφανιαίων αγγείων σε πραγματικό χρόνο (ανωτέρω εικόνα). Η ηχοκαρδιογραφική μελέτη της ροής καθενός από τα στεφανιαία αγγεία σε συνθήκες ηρεμίας και μετά από χορήγηση αγγειοδιασταλτικών ουσιών που προκαλούν υπεραιμία, καθορίζει τη στεφανιαία εφεδρεία ροής και κατά επέκταση αν υπάρχει σημαντική στένωση του αγγείου. Η εφεδρεία ροής είναι ο λόγος της ροής σε συνθήκες υπεραιμίας προς τη ροή σε συνθήκες ηρεμίας.

Φυσιολογικές τιμές της εφεδρείας ροής.

Συνήθως σε φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία χωρίς σημαντικές στενώσεις, επί υπεραιμίας υπερτριπλασιάζεται η ροή. Γενικά όμως τιμές εφεδρείας ροής >2 θεωρούνται φυσιολογικές (>1.8 σε διαβητικούς και υπερτασικούς ασθενείς μπορεί να θεωρηθούν οριακά φυσιολογικές). Ο υπολογισμός της στεφανιαίας εφεδρείας ροής με την διαθωρακική υπερηχογραφία έχει σημαντική αρνητική προγνωστική αξία (>90%) για ύπαρξη σημαντικής στένωσης (>50% του αυλού του αγγείου). Είναι δηλαδή μια εξέταση η οποία αν είναι φυσιολογική αποκλείει την ύπαρξη σημαντικής στένωσης.

Στην εικόνα που ακολουθεί υπερτριπλασιάζεται η ταχύτητας ροή (από 25cm/sec σε 80 cm/sec) μετά από πρόκληση υπεραιμίας.

υπερτριπλασιάζεται ταχύτητας ροή μετά από πρόκληση υπεραιμίας

Πότε χρησιμοποιούμε τη μελέτη της εφεδρείας ροής;

Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η συντομία της καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και εντός 2-3 λεπτών. Έτσι έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε ασθενείς με θωρακικό πόνο για ανάδειξη ύπαρξης σημαντικής στένωσης, ειδικά στον πρόσθιο κατιόντα.

Μπορεί να γίνει πριν από ένα Stress echo:

Ως επιπλέον – συμπληρωματική εξέταση όπου «απεικονίζονται» αναίμακτα τμήματα των στεφανιαίων αγγείων.
Για εκτίμηση της λειτουργικής σημασίας μιας γνωστής μέτριας 50-70% στένωσης, ειδικά του πρόσθιου κατιόντα.
Ανάδειξη επαναστένωσης στον πρόσθιο κατιόντα μετά από αγγειοπλαστική.
Έλεγχος βατότητας μοσχεύματος ή αριστερής έσω μαστικής μετά από στεφανιαία παράκαμψη στον πρόσθιο κατιόντα.

Η σημασία της μελέτης της εφεδρείας ροής των στεφανιαίων

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από χρόνια στο αιμοδυναμικό Εργαστήριο κατά τη στεφανιογραφία προκειμένου να αποφασισθεί αν μια μέτρια στένωση(70%) είναι σημαντική και επομένως χρειάζεται να γίνει αγγειοπλαστική. Αντιλαμβάνεται κανείς την τεράστια κλινική σημασία από τη μεταφορά της μεθόδου αυτής, στο εργαστήριο ηχοκαρδιογραφίας και τον αναίμακτο υπολογισμό της στεφανιαίας εφεδρείας ροής, ειδικά για τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο ο οποίος αποτελεί τα θεμέλια της μυοκαρδιακής αιμάτωσης, ήτοι το 65-70% αυτής. Είναι δηλαδή ένα είδος «λειτουργικής στεφανιογραφίας».

Μπορεί να αντικαταστήσει το Stress echo;

Η μέθοδος δεν ανταγωνίζεται το Stress echo αλλά το συμπληρώνει. Από κοινού οι δύο εξετάσεις όταν γίνονται ταυτόχρονα από τον ίδιο γιατρό, αποτελούν ένα πολύ καλό σύνολο διαγνωστικών εργαλείων για τη διαχείριση ασθενών με στεφανιαία νόσο. Κλασικά ο υπολογισμός της στεφανιαίας εφεδρείας ροής με τη διαθωρακική υπερηχογραφία έχει προστιθέμενη διαγνωστική αξία στο Stress echo. Δηλαδή, έχει δειχθεί ότι ασθενείς με φυσιολογικό Stress echo και εφεδρεία ροής στον πρόσθιο κατιόντα μεγαλύτερη του 2 έχουν άριστη τριετή επιβίωση 99%, ενώ όταν η εφεδρεία είναι μικρότερη του 2 η επιβίωση πέφτει στο 89% .

 

Opening Hours