Ηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης

Εικόνα που περιέχει κείμενο, εσωτερικό Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Ηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης

Ηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης (Contrast Echocardiography)

Η ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης είναι πλέον μια καθιερωμένη τεχνική στην κλινική καρδιολογία.

Βοηθά στην εκτίμηση της περιοχικής και συνολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας της καρδιάς τόσο σε ηρεμία όσο και υπό συνθήκες φόρτισης (stress echo) για τη βέλτιστη αξιολόγηση των δομών της αριστεράς κοιλίας αλλά και για την εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης.

Πραγματοποιείται με την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού (SonoVue).

Η δραστική ουσία του SonoVue, το εξαφθοριούχο θείο, είναι αέριο που δεν διαλύεται στο αίμα. Όταν το SonoVue ανασυστάται σε εναιώρημα, το αέριο παγιδεύεται σε μικροσκοπικές φυσαλίδες που ονομάζονται μικροφυσαλίδες. Μετά από τη χορήγηση του SonoVue με ένεση, οι μικροφυσαλίδες κυκλοφορούν στο αίμα και αντανακλούν τα κύματα υπερήχων περισσότερο από ό,τι οι περιβάλλοντες ιστοί, ενισχύοντας τα αποτελέσματα ελέγχων που βασίζονται στη μέτρηση υπερήχων όπως είναι η ηχοκαρδιογραφία και ο έλεγχος Doppler. Το αέριο αποβάλλεται με φυσικό τρόπο από τον οργανισμό μέσω των πνευμόνων. Δεν επιβαρύνει με κανενός είδους ακτινοβολία τον οργανισμό και δεν επιβαρύνει τη νεφρική λειτουργία αφού αποβάλλεται μέσω των πνευμόνων.

ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης

Στο άνω τμήμα της εικόνας η αριστερή κοιλία της καρδιάς χωρίς σκιαγραφικό, στο κάτω τμήμα της εικόνας μετά από έγχυση σκιαγραφικού. Παρατηρείται σημαντική βελτίωση της ευκρίνειας μεταξύ των ορίων της κοιλότητας και του μυοκαρδίου.

ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης

Παραδείγματα θρόμβου της αριστεράς κοιλίας που απεικονίζονται μετά από έγχυση σκιαγραφικού. Χωρίς σκιαγραφικό οι αντίστοιχες εικόνες δεν μπορούσαν να αναδείξουν την παρουσία θρόμβου

ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης

Υπερτροφία στο κορυφαίο τμήμα της καρδιάς που δεν απεικονίζεται ευκρινώς. Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού η απεικόνιση βελτιώθηκε τόσο πολύ που μπορούσε να μετρηθεί το πάχος του κορυφαίου τμήματος του μυοκαρδίου.

ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης

Εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης σε τομή 3 κοιλοτήτων με τη μέθοδο καταστροφής (flash) και αναπλήρωσης (replenishment) των μικροφυσαλίδων. Προϋποθέτει συνεχή έγχυση σκιαγραφικού για βέλτιστα αποτελέσματα.

Opening Hours