Δυναμική ηχοκαρδιογραφία (Stress echo)

Εικόνα που περιέχει κείμενο, εικόνα Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Δυναμική ηχοκαρδιογραφία (Stress echo)

Stress Echo

Η δυναμική ηχοκαρδιογραφία ή Stress echo είναι μία από τις πιο σύγχρονες τεχνικές υπερήχων καρδιάς για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Αυτή η διαγνωστική εξέταση βοηθά να εντοπιστούν οι στενώσεις στα αγγεία της καρδιάς, που εμποδίζουν τη σωστή αιμάτωσή της και αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών.

Επειδή στην ισχαιμική ακολουθία οι διαταραχές κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδιάς που τροφοδοτούνται από μια στεφανιαία αρτηρία που έχει στένωση εμφανίζονται νωρίτερα από τις αντίστοιχες μεταβολές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, βοηθά στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε πιο πρώιμο στάδιο.

Το stress echo περιλαμβάνει τη λήψη εικόνων σε ηρεμία, τη φόρτιση της καρδιάς με άσκηση (ισοτονική σε τάπητα ή στατικό ποδήλατο, ισομετρική με δυναμόμετρο, φαρμακευτική με ντομπουταμίνη ή διπυριδαμόλη – αδενοσίνη) και λήψη εικόνων στο μέγιστο της άσκησης.

δυναμική ηχοκαρδιογραφία ή Stress echo

Απεικόνιση της καρδιάς πριν την κόπωση (αριστερή στήλη) και αμέσως μετά (δεξιά στήλη).

Επειδή με την άσκηση αυξάνονται οι ανάγκες της καρδιάς για οξυγόνο όταν υπάρχει στένωση μειώνεται η αιμάτωση και προκαλείται διαταραχή στην κινητικότητα του μυοκαρδίου. Η διάγνωση μέσω του Stress echo παρέχει πιο ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές όταν χρειάζεται όπως:

η ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης

Αριστερά απεικονίζεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου σε ηρεμία (5 sec μετά την καταστροφή των φυσαλίδων). Δεξιά απεικονίζεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου μετά από stress ( 3 sec μετά από καταστροφή των φυσαλίδων). Οι σκοτεινές περιοχές αντιστοιχούν σε ισχαιμία.

η Speckle Tracking echocardiography

Speckle Tracking echocardiography

Μελέτη STE σε ηρεμία (αριστερά) και μετά από φόρτιση δεξιά που αναδεικνύει εκτεταμένη ισχαιμία.

και η Coronary Flow Velocity Reserve (εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας).

Coronary Flow Velocity Reserve

H ταχύτητα της στεφανιαίας ροής (Coronary Flow Velocity Reserve) μετρήθηκε σε ηρεμία και σε μέγιστη υπεραιμία (στο 6Ο λεπτό της έγχυσης διπυριδαμόλης).

 

Opening Hours